رئیس جمهور گفت : مردم ورامین مردمانی نجیب ، پرتلاش ، فداکار و آماده ایثار برای انقلاب و آرمان های الهی هستند.

آقای احمدی نژاد در جمع مردم ورامین افزود: خدای بزرگ را سپاسگزارم که بار دیگر توفیق زیارت شما مردم عزیز مؤمن ، انقلابی ، صف شکن و تاریخ ساز را عنایت فرمود .
وی گفت: مردم ورامین با دل های پاک ، قلب های نورانی و شجاع ، در وسط میدان های اصلی انقلاب ایستاده اند و همه حوادث را به نفع ملت ، انقلاب و آرمان های الهی رقم می زنند.
رئیس جمهور افزود:‌ مردم ورامین ، مردمانی خوشنام ، عزیز و عزت مدارند که بخش مهمی از تاریخ معاصر را در راه رسیدن به اهداف بلند انقلاب ، با فداکاری و شجاعت رقم زده اند.
آقای احمدی نژاد گفت: شاید در سال ۴۲ کمتر کسی در عالم باور می کرد که آن حرکت خروشان اما مظلومانه و آن خون های پاک بتواند تاریخ ایران و جهان را دگرگون کند و نهالی که آن روز کاشته شد به درختی پرثمر تبدیل شود.
وی اضافه کرد: مردم ورامین مردمانی هستند که وجود آنها در طول تاریخ برای مردم ایران و آرمان های الهی پرثمر و مفید بوده و همه زندگی آنها برای ملت ایران نافع و مفید است.
رئیس جمهور گفت:‌ مردم ورامین پرچمدار عزت و شرف ملت ایران و همواره در خط نورانی امامت و ولایت در حرکتند.