به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبری فارس «توانا»، زنی با مراجعه به دادگاه خانواده ۲ (ونک) دادخواست طلاق خود را به قاضی حسن عموزادی رئیس شعبه ۲۶۸ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.

این زن در برابر قاضی این شعبه با بیان اینکه در زندگی شوهرم زنی دیگر وجود دارد، گفت: شوهرم بیکار بود و به اصرار من روی ماشینش کار کرد و مسافرکش شد.

وی ادامه داد: کاش هیچ‌گاه از شوهرم نمی‌خواستم که به سر کار برود تا او را از دست بدهم و زنی دیگر جای مرا بگیرد.

زن عنوان کرد: شوهرم زن دیگری را به من و فرزند ۳ ساله‌مان ترجیح داد که این موضوع مرا آزار داده و نمی‌توانم هضمش کنم.

وی افزود: شوهرم با توجه به تعریف خودش هنگامی که زنی را به عنوان مسافر در ماشینش سوار کرده بود با او آشنا شد و حالا می‌خواهد با او ازدواج کند در حقیقت من نمی‌توانم با او زندگی کنم.

زن در ادامه بیان کرد: شوهرم حتی به آینده فرزند ۳ ساله‌مان توجهی نکرده و تنها به خوشگذرانی خودش فکر می‌کند، در واقع او با شاغل شدنش ما را از دست داد.

وی افزود: شوهرم با پس انداز من ماشین خرید و مسافرکشی کرد ولی با این کارش زندگیمان را نابود کرد؛ می‌خواهم ماشین را فروخته و شوهرم را ترک کنم.

زن بیان کرد: دیگر تحمل این رفتار شوهرم را ندارم چون او بدون فکر این کار را کرد و حالا نیز آن زن را به من و فرزند ۳ ساله‌مان ترجیح می‌دهد بنابراین جدایی بهترین راه است.

وی در دادگاه خانواده گفت: شوهرم بیکار بود و بعد از خرید ماشین و مسافرکشی، به جای اینکه نان در بیاورد با این زن در هنگام مسافرکشی آشنا شد و به همین دلیل در حال حاضر خواهان جدایی هستم.

قاضی این پرونده بعد از شنیدین اظهارات زن، حکمی صادر نکرده و رسیدگی به جلسه را با حضور مرد به روزی دیگر موکول کرد.