به گزارش روز سه شنبه سازمان پزشکی قانونی کشور، ‘احمد شجاعی’ در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر و ادارات کل استانی برگزیده گفت: به منظور توسعه و تسهیل امر پژوهش، در صدد راه‌اندازی پژوهشکده پزشکی قانونی و نیز توسعه مراکز تحقیقات این سازمان هستیم.

وی افزود: مرکز تحقیقات فقهی پزشکی قانونی و مرکز تحقیقات آمار نیز به زودی راه اندازی می‌شود زیرا این دو موضوع از مسائل مهم و قابل توجه در پزشکی قانونی است و لازم است مرکز تخصصی خاصی برای آنها ایجاد شود.

شجاعی با اشاره به ضرورت توجه به امر آموزش و پژوهش در این سازمان تصریح کرد علاوه بر این، قانون نیز پرداختن به امر پژوهش را بر سازمان تکلیف کرده است به نحوی که ۳ وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به این امر اختصاص دارد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در حوزه پژوهش این سازمان، تحول در این حوزه را خواستار شد و افزود: پزشکی قانونی می‌تواند در دنیا پیشتاز و الگو باشد زیرا مباحث ناشناخته زیادی در آن وجود دارد که با تحقیق و پژوهش قابل دستیابی است.

شجاعی بر ضرورت توسعه ارتباط با مراکز تحقیقاتی تاکید کرد و گفت: در صورت فراهم شدن بسترهای تحقیق در سازمان، محققان و پزشکان باید در این زمینه فعال تر شوند و یک بخش از کار خود را به امر پژوهش اختصاص دهند.

وی با تاکید بر کاربردی شدن تحقیقات، افزود: تحقیقات در سازمان باید کاربردی باشد و بر اساس نیازسنجی های انجام شده، به تحقیق و پژوهش پرداخته شود.

در پایان این مراسم با توجه به تقسیم استان‌ها به دو گروه قطب آموزشی و غیر قطب آموزشی، ۳ استان برتر در هر دو گروه انتخاب و تقدیر شدند و در گروه قطب آموزشی استان فارس با ۷۵۰ امتیاز، اصفهان با ۴۵۵ و آذربایجان شرقی با ۳۱۱ امتیاز اول تا سوم شدند.

در استان های غیر قطب آموزشی هم استان مرکزی با ۳۰۹، خوزستان با ۲۹۲ و استان زنجان با ۱۸۵ امتیاز جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

قطب آموزشی استان هایی هستند که با توجه به امکانات و توانایی‌هایشان می‌توانند کارآموز دریافت کنند و آنان را مورد آموزش قرار دهند.