مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه هدف ایده‌آل درمان اعتیاد، بهبودی کامل فرد در حال بهبودی است، افزود: تجربه ثابت کرده است که دست‌یابی به این هدف ممکن نیست زیرا طبق آمار تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از معتادان به مرحله بهبودی کامل می‌رسند.

محمدباقر صابری زفرقندی با تاکید بر متغیر بودن اهداف و مداخلات درمان اعتیاد اظهارکرد: هدف درمان به گونه‌ای است که اگر نوع مصرف معتاد تزریقی را به خوراکی، یا از مرحله خوراکی به تزریقی به مواد مخدر کشیدنی تغییر دهیم هم موفق بوده‌ایم.

وی افزود: در شرایطی که بهبودی کامل در معتادان امکان‌پذیر نیست برنامه‌های کاهش آسیب نیز برای به حداقل رساندن آسیب‌های اعتیاد به عمل می‌آید.

وی در پاسخ به این‌که با توجه به افزایش آمار مصرف‌کننده‌های شیشه چرا آمار معتادان در کشور همچنان بی تغییر باقی مانده است، گفت: افزایش تعداد مصرف کننده‌های شیشه بین آمار کلی معتادان به معنی تغییر مصرف بسیاری از آنها، به شیشه است.

صابری زفرقندی افزود: آمار حدود ۲ میلیون معتاد نیز، تنها آمار منتشر شده از معتادان مشکل‌دار است و همه افراد درگیر با اعتیاد را در بر نمی‌گیرد.

ایسنا – مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره ارائه خدمات به کودکان معتاد توضیح داد: مداخلات درمانی برای همه گروه‌های سنی تعریف مشخصی دارد و هر فردی که به درمان نیاز داشته باشد می تواند این خدمات را دریافت کند، چنانچه این خدمات برای کودکان معتاد نیز تعریف شده و در هرجایی که لازم باشد انجام می‌شود.