معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی گفت : متقاضیان خرید ۵۵ درصد بعلاوه یک سهم شرکت هواپیمایی هما تا روز شنبه ۱۱ دی مهلت دارند ، درخواست خرید سهام را ارائه کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، محمود افضلی با اشاره به عرضه ۵۵ درصد بعلاوه یک سهم هما در روز ۲۶ دی در فرابورس افزود: همه متقاضیان خرید ۲۱۴ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۱۷۵ سهم هما باید با توجه به قیمت پایه سهام و شرایط اعلام شده برای ارسال درخواست خرید همراه با اسناد و مدارک اقدام کنند. وی گفت : این مدارک شامل نام شرکت خریدار، موضوع فعالیت، سرمایه ثبت شده، محل و تاریخ ثبت، آخرین ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، ترکیب سهامداران همراه با میزان درصد سهام، اعضاء هیئت مدیره به همراه سوابق خدمتی آنان، میزان سرمایه گذاری شرکت در دیگر شرکت ها یا پروژه ها به تفکیک است. افضلی افزود : متقاضیان باید پیشنهادهای خود را برای کل سهام عرضه شده که به ارزش کل پایه ۱۵ هزار و ۸۴۰ میلیارد و ۱۳۸ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۴۲۵ ریال آگهی شده است، ارائه کنند. معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی افزود: سهام جذب شده ترجیحی کارکنان معادل ۱۹ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۹۲۴ سهم این شرکت در صورت تعلق گرفتن ، از سهام قابل واگذاری و قیمت پیشنهادی برنده مزایده ، کسر می شود و مانده سهام مبنای قیمت معامله قرار می‌گیرد.

افضلی اظهار داشت: کسب اطلاعات کافی از وضع مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ معامله بر عهده خریداران است. افضلی با اشاره به مبلغ ۴۷۵ میلیارد و ۲۰۴ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۳۳۲ ریالی سپرده شرکت در این مزایده گفت: برنده نهایی این مزایده ۲۰ روز کاری پس از قطعیت معامله مهلت خواهد داشت برای پرداخت ۲۰ درصد مبلغ پیشنهادی اقدام و بقیه را به صورت قسطی در مدت ۸ سال پرداخت کند. معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی افزود: متقاضیان می توانند برای دریافت معرفی نامه بازدید از شرکت هما به ساختمان جدید این سازمان و برای دریافت اطلاعات مالی به شرکت فرابورس مراجعه کنند.