به گزارش سرویس بین الملل شبکه خبری آتی نیوز، پلیس گزارش داد که سن هر کدام از این دختران جوان حدود ۲۰ سال است و به مدت ۲ سال است که به صورت دست جمعی پسران و مردان زیبماوه ای را فریب می دهند.

بنا به این گزارش، هنگامی که سوار بر خودروی یکی از قربانیان بودند، تصادف می کنند و بدین ترتیب پلیس در تحقیقات خود متوجه حقیقت شد.

۱۷ نفر از مردان از اقدام این باند سه نفره شکایت کردند.آنها به مرکز پلیس گزارش دادند که تعدادی از دختران جوان با سن پایین ما را مجبور به خوردن مشروبات الکلی می کردند و با تهدید اسلحه به کارهایی نامشروعی که می خواستند، تن می دادیم.