مهندس حسین اسدی پور در گفتگو با ایسنا، با بیان این که تا پایان برنامه پنجم توسعه پیش بینی ما بر این است تا ۶ هزار و ۳۵ کلاس درس را ا درنقاط شهری و روستایی استان احداث کنیم در خصوص کلاسهای احداثی گفت: یکسری ازاین کلاس‌ها مربوط به یک نوبته کردن مدارس خواهد بود، بخش دیگری مربوط به بازسازی مدارس فرسوده استان، بخش دیگری مربوط به مقاوم سازی مدارس و جمع‌آوری مدارس استیجاری که احیانا در استان موجود باشد، خواهد بود.

اسدی‌پور اظهارکرد: یکی از شاخصه‌هایی که برای این کلاس‌ها در نظرگرفته شده تراکم دانش‌آموزی در کلاس درس است و حداکثر تعداد دانش‌آموزان موجود در یک کلاس شهری حدود ۳۵ نفر خواهد بود.