حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور که به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن ‌می‌گفت، در ادامه مباحث سیره علوی به حقوق مخالفان نظام در حکومت اسلامی در اشاره کرد و اظهار داشت: مخالفان نظام اسلامی چند دسته هستند؛ اولین دسته از مخالفان، مخالفان اعتقادی هستند که ‌به لحاظ مبنایی با حاکمیت مخالف هستند و اعتقادی به اصول، ارزش‌ها و آرمان‌های نظام ندارند.

وی دسته دیگر را معاندان خواند و گفت: مخالفت اینها با ستیزه‌گری همراه است. اینها به مخالفت خود لباس عمل می‌پوشانند و با حاکمیت درگیر‌ می‌شوند که این مرحله نیز دارای مراتب مختلف بود و شورش، ترور، کارشکنی‌ها و تبلیغات از جمله این مراتب است.

دنیاطلبان و زیاده‌خواهان دسته سومی بود که تقوی آنان را به عنوان مخالفان حکومت و نظام اسلامی دانست و افزود: این طیف تحمل عدالت را ندارند. هر حاکمیتی که بدنبال عدالت باشد، این دسته قطعا پرچم مخالفت برمی‌اندازند. مثال این طیف درصدر اسلام طلحه و زبیر هستند.

وی چهارمین گروه مخالفان نظام را “حاکمان حکومت جور و ظلم” عنوان کرد و افزود: این طیف در گذشته همیشه در خدمت حکومت طاغوت و نظام غلط گذشته بودند و امروز حاضر به پذیرش حکومت اسلامی نیستند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه ممکن است دسته‌های دیگری هم از مخالفان وجود داشته باشند، گفت: سیره علوی در برخورد با هرکدام از گروه‌های مخالف متفاوت است؛ اولا هیچ‌کدام از اینها حق ورود به سازمان حکومت اسلامی را ندارند و کسی نباید این مخالفان را به بدنه حکومت اسلامی وارد کند.

تقوی ادامه داد: نکته دیگر اینکه تا زمانی که مخالفان دست به شورش، کارشکنی، مشکل‌آفرینی برای نظامی نزنند، می‌توانند از حقوق شهروندی و امکانات عمومی مثل سایرین برخوردار باشند البته نظام اسلامی هیچ‌ کس را مجبور نکرده است که با خود همراهی کند.

وی با طرح این سؤال که علی(ع) در برخورد با مخالفان نظام اسلامی چگونه عمل می‌کرد، گفت: اینکه حکومت با موافقانش خوب برخورد کند، طبیعی است ولی در ارزیابی حکومت باید به شیوه برخورد آن حکومت با مخالفان نگاه کرد. ‌علی (ع) در برخورد با مخالفان و دشمنان از شیوه‌های نصیحت و روشنگری، رعایت اصول انسانی، رعایت عدالت و رعایت اصول اخلاقی استفاده می‌کردند.