سیدمحمدجواد ابطحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس به جلسه عصر امروز اعضای این کمیسیون در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای کمیسیون مجلس بعد از بررسی اخبار و اطلاعات واصله ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در جلسه امروز مواد ۳۲ تا ۴۰ این قانون مورد بررسی قرار گرفت.

ابطحی ادامه داد: مواد بررسی شده در جلسه امروز به این موضوع اشاره داشت که وقتی که یک حزب می‌خواهد تشکیل شود، باید ظرف مدت ۶ ماه اولین مجمع عمومی خود را با حداقل ۲۰۰ نفر برگزار کند تا بتواند پروانه موقت بگیرد.

عضو کمیسیون شورای مجلس در پایان گفت که احتمالا با روند بررسی این قانون در کمیسیون بررسی آن تا هفته دیگر به اتمام برسد.