سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی ‘سعید جابری انصاری ‘ را به عنوان دبیر ستاد مبارزه با عرضه محصولات فرهنگی غیر مجاز منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنااز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسینی در حکم دبیر جدید ستاد مبارزه با عرضه محصولات فرهنگی غیر مجاز آورده است: بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه ستاد مبارزه با عرضه آثار دیداری و شنیداری غیرمجاز، مصوب جلسه مورخ ۲۳/۳/۹۰ شورای معاونان به عنوان ‘دبیر ستاد مبارزه با عرضه محصولات فرهنگی غیرمجاز’ منصوب می شوید.

محمدرضا عباسیان پیشتر دبیر ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری بود.