دبیر کل سازمان ملل، روز جمعه با انتشار بیانیه ای حمله به صلح بانان سازمان ملل در لبنان که منجر به زخمی شدن پنج نفر شد را به شدت محکوم کرد.

افق – ایرنا -در این بیانیه که توسط یک سخنگوی دبیر کل قرائت شد آمده: دبیر کل حمله امروز صبح به خودرو یونیفیل(ماموریت سازمان ملل در لبنان) که منجر به زخمی شدن پنج نفر از پرسنل شد را به شدت محکوم می کند.

ماموریت سازمان ملل در لبنان و مقامهای لبنانی از نزدیک همکاری می کنند تا حقایق مربوط به این حمله را پیدا کنند.

دبیر کل سازمان ملل انتظار دارد مجرمین به سرعت شناسایی و به دست عدالت سپرده شوند.

بان کی مون افزود: از می ماه گذشته تاکنون این حمله سوم به یونیفیل است که به شدت ناراحت کننده است. امنیت و سلامت تمامی نیروهای سازمان ملل در لبنان از اهمیت بالا برخوردار است