‘ پدرام پاک آیین’ روز شنبه درباره تدوین آیین نامه اجرایی شیوه پرداخت وام خرید مسکن به اصحاب رسانه گفت: آیین نامه اجرایی شیوه پرداخت وام خرید مسکن باید توسط نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تدوین شود.

این مقام مسوول در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبلغ وام خرید مسکن اصحاب رسانه را ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: مبلغ تعیین شده پیش از این برای ساخت مسکن اختصاص داشت که با موافقت رییس بانک مرکزی به وام خرید مسکن تغییر کرد.

بر اساس این گزارش، وعده اعطای وام ۳۰ میلیون تومانی خرید مسکن، ۱۷ مرداد ماه امسال در مراسم برزگداشت روز خبرنگار از سوی سید ‘محمد حسینی’ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وام خرید مسکن به پنج هزار نفر از اصحاب رسانه تعلق خواهد گرفت.

افق – ایرنا بر اساس این گزارش، شیوه و چگونگی انتخاب این پنج هزار نفر هنوز از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نشده است.