به گزارش خبرگزاری رویترز از برلین، قذافی در این سخنرانی خود گفته است: ‘این نخستین بار است که آنان با یک ملت مسلح دهها میلیون نفری روبرو شده اند.’
رویترز با اشاره به گزارش تلویزیون لیبی مبنی بر اینکه ‘این سخنان را برادر، رهبر در یک تماس تلفنی در تاریخ هفدهم ژوئن ایراد کرده است؛’ افزود: هرچند که هنوز به طور مستقل نمی توان آن را مورد تأیید قرار داد.
در ادامه گزارش رویترز آمده است: قذافی پیش از ‘خیانتکار’ و ‘بزدل’ خواندن مخالفانی که در صدد براندازی وی هستند گفت:’ما در کشورمان زندگی می کنیم و مصمم هستیم در آن بمانیم و از آن دفاع کنیم …. ما می مانیم، ما می مانیم. بگذارید که آنان حتی از بمبهای اتمی استفاده کنند.’
این در حالی است که نیروهای مخالف و طرفدار قذافی روز جمعه در نزدیکی شهر زلیطن به تبادل آتش سنگین پرداختند.