فعال حقوق مدنی در امریکا تصریح کرد امریکا فاقد دموکراسی است. به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، پروفسور مارک میسون از سازمان دهندگان جنبش اعتراضی مردم امریکا در شهر سان فرانسیسکو گفت: جنبش تسخیر وال استریت در امریکا بسیار گسترش پیداکرده و به شهرهای مختلف امریکا کشیده شده است.

مردم از قشرهای مختلف به این جنبش ملحق می شوند.

مردم امریکا می خواهند جنبش اعتراضی خود را به کاخ سفید و کنگره بکشانند.

انها می خواهند نفوذ و نقش شرکتهای بزرگ را در عرصه سیاسی امریکا قطع کنند.

ما در کشوری زندگی می کنیم که نظام دموکراسی بر ان حاکم نیست .

باید توجه داشت که جنبش تسخیر وال استریت، تظاهرات نیست بلکه بخشی از جنبش دموکراسی خواهی جهانی است.