مقامات سازمان اطلاعات مرکزی امریکا ، سیا ، اذعان کرد هواپیمای بدون سرنشین امریکایی که درحریم هوایی ایران سرنگون شد از نوع هواپیماهای جاسوسی بوده است.


به گزارش واحد مرکزی خبر ، شبکه خبری سی ان ان اعلام کرد ، مقامات امریکایی گفته اند این هواپیما که هفته گذشته در ایران سقوط کرد، بخشی از عملیات شناسایی سیا بود. براساس این سخنان ، از این هواپیما برای کمک به عملیات شناسایی نیروهای اطلاعاتی و نظامی امریکا که در افغانستان مستقر هستند ، استفاده می شود.