بابیت در بیانیه استعفا، به بازداشت چند ساعته اش اشاره ای نکرد اما گفت که نمی خواهد هیچ چیزی بر سازمان هواپیمایی ، سایه بیفکند.

رئیس سازمان هواپیمایی آمریکا به دلیل رانندگی در هنگام مستی، از سمت خود استعفا داد.

به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، عالی ترین مقام بخش هوانوردی غیرنظامی آمریکا به دلیل رانندگی در هنگام مستی ، از سمت خود استعفا داد.

“راندی بابیت” با صدور بیانیه ای اعلام کرد که قبل استعفا از مسئولیت ، با وزیر حمل و نقل ملاقات کرد .

بابیت ۶۵ ساله روز شنبه گذشته در شهر ورواکس در ایالت ورجینیا به اتهام رانندگی در حالت مستی به مدت چند ساعت، بازداشت شد.

وی که در گذشته ، یک خلبان بود از سال ۲۰۰۹ تاکنون ریاست سازمان هواپیمایی کل آمریکا را برعهده داشت.

بابیت در بیانیه استعفا، به بازداشتش اشاره ای نکرد اما گفت که نمی خواهد هیچ چیزی بر سازمان هواپیمایی ، سایه بیفکند.

در این بیانیه آمده است:”به توانمندی های همکاران خود در ادامه حرکت موفقیت آمیز در همه زمینه های حیاتی و مربوط به سلامت و بهبود شرایط هوانوردی که از سوی سازمان هواپیمایی برنامه ریزی شده بود اطمینان دارم.”

مدیر مستعفی سازمان هواپیمایی آمریکا،” بهبود روابط با اتحادیه صنفی کارکنان مراقبت پرواز” و” به روز کردن راهنمایی های جدید برای آموزش خلبانان” را به عنوان نقاط مثبت در کارنامه خود دارد.