دانشگاه علم و صنعت در نیسمال دوم سال تحصیلی جاری دانشجوی مجازی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می کند.

پذیرش از طریق برگزاری آزمون اختصاصی و مصاحبه، زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد.

زمان ثبت نام در این آزمون هفته آینده اعلام و آزمون آن ۱۶ دی ماه سال جاری در هشت رشته برگزار می شود.

منبع : مهر