سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه رزمایش طرح زمستانی پلیس راهور با اشاره به مجموعه فعالیت‌های پلیس در زمینه سفارتخانه انگلیس گفت: در طی حوادث رخ داده پلیس تمام کسانی را که وارد این سفارتخانه شده بودند خارج کرد و بر اساس وظیفه ذاتی خود حفاظت پیرامونی در اطراف این سفارتخانه را افزایش داد.

وی گفت: مأمورین سفارتخانه به خاطر افزایش حفاظت‌ها و اینکه هیچ کدام از کارکنان این سفارتخانه مورد آسیب قرار نگرفتند از نیروی انتظامی تقدیر و تشکر کرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چند نفر طی این حادثه دستگیر شده‌اند، گفت: طی ورود دانشجویان به سفارتخانه انگلیس و باغ قلهک ۱۲ نفر بازداشت شدند که برای آنها قرار صادر شد و به محاکم قضایی ارجاع داده شدند.

وی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر افزایش حقوق کارکنان ناجا اذعان داشت: در نیروی انتظامی هستند افرادی که دو میلیون، یک میلیون و پایین‌تر از آن دریافت کنند اما به صورت میانگین حقوق افراد یک میلیون بوده و این میزان پرداخت به سابقه افراد نیز بستگی دارد.