مردمسالاری: گزارش شده است که در نمایشگاه مد و لباس که اخیرا در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد لباسهای عرضه شده متناسب با فرهنگ ایرانی و ارزشهای اسلامی انگشت شمار بوده و بیشتر نمایشگاهی برای تبلیغ محصولات شرکت ها و بنیادهایی بوده که برخی از مدیران با آنها مرتبط هستند و در نمایشگاه حجاب شلوار لی مردانه توزیع شده است.