اولین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات «فائزه هاشمی» سوم دی ماه ۹۰ در دادگاه انقلاب تهران برگزار می‌شود.

غلامعلی ریاحی، وکیل فائزه هاشمی در گفت وگو با ایسنا از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش در سوم دی ماه خبر داد.

بر اساس این گزارش، پیش از این قرار بود اولین جلسه‌ رسیدگی به اتهامات خانم هاشمی صبح روز یک‌شنبه ـ ۲۳ مرداد ماه ـ‌ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود که به دلیل درخواست استمهال وکیل پرونده و برای تدارکات دفاع و موافقت دادگاه با این درخواست، جلسه‌ دادگاه به تاخیر افتاد و وقت رسیدگی نیز تجدید شد.

به گزارش ایسنا، این پرونده با اعلام جرم دادستانی تهران و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده است و اتهام انتسابی به «فائزه هاشمی» نیز به دلیل مصاحبه او با سایت روزآنلاین بوده است.