محمد هادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه کارگروه آلودگی های محیطی در شهر تهران آغاز به کارکرده است گفت: در این کارگروه با همکاری سازمان زیباسازی طرح جامع نورپردازی تهران در حال تدوین است.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری “گویو” یکی از استادان برجسته نورپردازی به همراه یکی از دانشگاههای ایرانی تدوین می شود و در آن میزان نوردر شهر، مکان تابش نور و نوع نور بررسی می شود.

حیدرزاده یکی از منابع ایجاد آلودگی نور را استفاده نادرست اصناف از نور دانست و گفت: متاسفانه در کشور ما دانش نورپردازی وجود ندارد. همچنین اصناف هم به این موضوع توجهی نمی کنند. به طور مثال در یک میوه فروشی ۲۰۰ لامپ روشن است که  تبدیل به کانون نوری غیر استاندارد و آلوده کننده شده است.

به گفته وی، نقاط دارای آلودگی نوری شناسایی شده اند و مراکز تجاری آلوده ترین نقاط نوری هستند.