شفاف: سید حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  با اشاره به اقدام دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس گفت: اقداماتی که دولت انگلستان نسبت به ملت و کشور ما انجام داده قبل و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی همه این اقدامات نشان دهنده دخالت،خیانت و توطئه علیه کشور ما بوده است.

وی با اشاره به اقدام اخیر انگلیس در تحریم بانک مرکزی که نشان از تخاصم انگلیسی ها با ملت و کشورمان دارد، تصریح کرد: با  در دستور کار قرار دادن تحریم بانک مرکزی مردم نتوانستند این رفتارهای خصمانه ،توطئه آمیز و مداخله گرایانه این کشور را تحمل کنند و به همین جهت از نمایندگانشان خواستند که اقدام قانونی علیه این دولت انجام دهد . نمایندگان نیز از طرف ملت طرح کاهش رابطه با انگلیس را تصویب کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اما تصویب طرح کاهش روابط با انگلیس باعث نشد که آن حرکت خودجوش مردم متوقف شود.چرا که واقعا مردم ما از رفتارهای انگلیس عصبانی هستند و نمی توانند از این رفتارهای توطئه گرانه و خصمانه بگذرند.لذا روز گذشته این حرکت خود جوش مردم آغاز شد و در مقابل سفارت انگلیس و همچنین در مقابل باغ قلهک تجمع شد.

نقوی حسینی با بیان اینکه امروز با افشا شدن جعلی بودن اسناد مالکیت انگلیس بر همه روشن است که این باغ متعلق به ملت جمهوری اسلامی ایران است که باید نسبت به باز پس گیری آن اقدام شودگفت: اسناد باغ قلهک در کمیسیون امنیت ملی و هم در کمیته مطالبات ملی مجلس به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و با شرکت نمایندگان دستگاههای ذی ربط این اسناد را بررسی کردیم و جعلی بودن این اسناد مسجل است . تخلفات جدی در صدور سند باغ قلهک صورت گرفته ، مقررات قانونی ثبت رعایت نشده و با اعمال نفوذ این سند برای دولت انگلیس صادر شده بنابراین این سند قابل انتقال به ملت ایران است.

وی خاطرنشان کرد:مردم تجمع کردند تا اعتراض خودشان را نشان دهند و طبیعی است که در حرکت های مردمی نمی توان جلوی خشم مردم را گرفت اگرچه نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی بسیار تلاش کردند و به طور جدی با تجمع کنند گان مقابله کردند اما جلوی خشم مردم را نمی توان گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه باید دولت انگلیس خدا را شکر کند که اتفاق دیگری نیفتاد چرا که مردم وجود سفارت انگلیس را در ایران نمی توانند تحمل کنند.تاکید کرد: دولت انگلستان اعلام کرده که کارمندانش از منازل بیرون نیایند و در سرکار حضور پیدا نکنند و حرف ما به دولت انگلیس این است که کسی که خودش خارج از پروتوکل های دیپلوماتیک ، خارج از مقررات دیپلوماتیک و خلاف کنوانسیونهای بین المللی از جمله کنوانسیون وین علیه ملتی توطئه می کند و در امور داخلی آن کشور دخالت می کند- که دخالت های این دولت در امور داخلی ما مسجل است با همه استناد و مدارک و شواهد- نباید انتظار داشته باشد که دیگران نسبت به او در چارچوب مقررات بین المللی عمل کنند.

نقوی حسینی افزود: وقتی انگلیسی ها هیچ کدام از این ضوابط را رعایت نمی کنند باید منتظر برخورد خشن ملت باشند چرا که تحمل ملت ها ظرفیتی دارد. بنابراین  در عین حال که دولت و نیروی انتظامی تلاش کردند که جلوی تهاجم نیروهای مردمی را به سفارت انگلیس بگیرند اما خشم مردم قابل کنترل نیست.

وی با اشاره به اظهارات انگلیسی ها مبنی برخارج کردن نیروهای انگلیسی از ایران تصریح کرد: نظر دولت انگلیس است اگر بخواهد همه کارمندان را خارج و یا بخواهد قطع رابطه کند. جمهوری اسلامی مشکلی ندارد و جمهوری اسلامی خیلی به انگلستان لطف کرد که کاهش  روابط را تصویب کرد چرا که طرح اولیه نمایندگان مجلس قطع رابطه بود منتها مجلس یک مقدار آرامتر با موضوع برخورد کرد و کاهش روابط را تصویب کرد والا طرح اصلی قطع روابط با انگلیس بود.

نقوی حسینی با بیان اینکه حرکت خود جوش مردمی و دانشجویی اخطار خوبی بود که دولت انگلستان تکلیفش را با ملت کشورما روشن کند خاطرنشان کرد: انگلیس یا باید در رفتار خودش تجدید نظر کند و در چارچوب مقررات بین المللی و پروتکل های دیپلماتیک رفتار کند و یا اگر بخواهد خارج از این اصول رفتار کند طبیعی است که بار دیگر دانشجویان را نمی توان کنترل کرد.

مسئول کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت با اشاره به تحریم ها گفت: تحریم ها دیگر چه تاثیری می تواند داشته باشد دولت انگلستان هر اقدامی علیه ملت ما توانسته انجام داده و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آخرین نقطه تحریم است دیگر چه کار می خواهند انجام دهند.بنابراین تحریم ها و تهدیدها مانع نمی شود که مردم پیام خود را به دولت انگلیس برسانند.