بصیر احمد خان روز جمعه درگفت گو با ایرنا تاکید کرد: ایران به عنوان امضا کننده پیمان ‘ان پی تی’ از حق استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای برخوردار است، اما آمریکا و چند کشورغربی با زیر فشار قراردان ، آژانس بین المللی انرژی اتمی را مجبور به تهیه گزارش ساختگی علیه ایران کردند.

معاون سابق رییس دانشگاه آزاد ‘ایندرا گاندی’ تصریح کرد : آژانس بین المللی انرژی اتمی با تسلیم شدن درخصوص خواسته سیاسی آمریکا اعتبار خود را از دست داد و کشورهای صلح دوست جهان نه تنها باید با تبلیغات غیرقانونی و غیراخلاقی آمریکا علیه ایران مخالفت کنند، بلکه به منظور برقراری اعتبار ازدست رفته آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر سازمان های جهانی نیز اقدام های جدی کنند.

این اندیشمند هندی افزود: آمریکا و متحدانش درحال توطئه چینی علیه ایران برای فرافکنی مشکلات عمیق اقتصادی وسیاسی در داخل کشورهایشان هستند.

وی ضمن تقبیح سیاست جنگ طلبانه آمریکا گفت: آمریکا سیاست خصمانه علیه کشورهای اسلامی را بطور مداوم دنبال می کند و اکنون به منظور منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران مشغول توطئه است.

وی که تحولات جهانی به ویژه منطقه خاورمیانه را از نزدیک دنبال می کند، گفت: آمریکا به منظور ویران کردن کشورهای اسلامی همیشه در جستجوی بهانه بوده است و این کشور پس از افغانستان، عراق و لیبی اکنون می خواهد، ایران را ضعیف کند.

این استاد هندی افزود: کشورهای مسلمان باید با حفظ اتحاد و یکپارچگی خود در برابر توطئه های آمریکا و متحدانش مانع رسیدن این امپراتوری های درحال زوال به مطامع ظالمانه ، فرصت طلبانه و جنگ افروزانه خود شوند.