رئیس سازمان صداو سیما  مدیرکل جدید روابط عمومی را به معاون این سازمان معرفی کرد.

ضرغامی با ابراز رضایت از عملکرد مدیران قبلی این اداره کل،‌ صداو سیما را روابط عمومی نظام خواند و گفت: روابط عمومی رسانه ملی با توجه به ماموریت های  متنوع صداو سیما و ارتباط دائمی که با دستگاه مختلف دارد باید شایسته ترین روابط عمومی ها باشد.

مهندس ضرغامی با تقدیر از عاطفی مدیر کل سابق روابط عمومی سازمان وی را فردی پر تلاش دلسوز و اشنا با قابلیت و مزیت های سازمان دانست و اظهار امیدواری کرد وی در مسئولیت جدید اداره کل مجلس اقدامات موثری در برقراری ارتباط بیشتر بین قوه مقننه و صداوسیما انجام دهند.

رئیس رسانه ملی سهرابی مدیرکل جدید روابط عمومی صداوسیما را نیز فردی با سابقه خوب سازمانی و آشنا به فعالیت های رسانه ملی در حوزه های تولیدی، خبری و تبلیغی  و دارای تحصیلات مرتبط با فعالیت های ارتباطی معرفی کرد و افزود: حسن خلق ،‌صبر و تعامل  شایسته با همکاران که سرمایه اصلی و عامل موفقیت  هر مدیر در پیشبرد اهداف سازمانی است  از ویژگی های سهرابی و عامل مهم انتخاب وی برای این مسئولیت بوده است.

مراسم معرفی مدیر کل جدید روابط عمومی سازمان با حضور جمعی  از همکاران رسانه ملی و تعدادی از مدیران کل روابط عمومی دستگاههای اجرای کشور نیز امروز چهارشنبه نهم آذرماه با حضور قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما در مرکز همایش صداوسیما برگزارشد .