دانشجویان در جریان تسخیر سفارت رژیم انگلیس در تهران، تصاویری از محمدرضا پهلوی و خاندان سلطنتی را از اتاق‌های سفارتخانه بدست آوردند.

 دانشجویان عصر امروز سه شنبه در جریان تسخیر سفارت رژیم انگلیس در تهران، تصاویری از محمدرضا پهلوی شاه مخلوع ایران و خاندان سلطنتی انگلیس را از اتاق‌های سفارتخانه بدست آوردند.
انگلیس از جمله عوامل اصلی کوتای ۲۸ مرداد در ایران بود، کودتایی که منجر به روی کار آمدن دوباره دیکتاتوری پهلوی در کشورمان بود.
رسانه‌های خارجی در تحلیل‌های خود اقدام امروز دانشجویان را خلاف مقررات بین‌المللی عنوان کرده اند، اما به این موضوع اشاره نکردند که کودتای ۲۸ مرداد اقدام خصمانه علیه ملت ایران، تهدید به ترور دانشمندان هسته‌ای، حمایت از دشمنان ملت ایران آیا جزو مقررات بین‌المللی هست یا نه؟
این عکس نشان دهنده نیات پلید رژیم سلطنتی انگلیس برای مقابله با ملت ایران است.