حاج «مهدی سهوان» مداح سرشناس بحرینی پس از ۳ ماه بازداشت در زندان های آل خلیفه، روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شد.

گفتنی است نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه با حمایت و پشتیبانی نیروهای اشغالگر آل سعود، ۳ ماه پیش این مداح سرشناس شیعیان بحرین را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کرده بودند.

قابل ذکر است نیروهای آل خلیفه و آل سعود در آن زمان به تعدادی از منازل شیعیان بحرین و از جمله منزل شخصی حاج «مهدی سهوان» در منطقه “سنابس” حمله کرده و پس از بازرسی کامل خانه وی را بازداشت کرده بودند.

ناگفته نماند، این اولین باری نبود که نیروهای آل خلیفه حاج «مهدی سهوان» را بازداشت کردند بلکه پیش از آن نیز به منزل وی حمله کرده بودند تا او را بازداشت کنند اما او در خانه نبود از همین رو با هدف یافتن او، همسرش را تهدید کرده بودند.

همین امر موجب شد “سهوان” فورا به منزل بازگردد و خود را به آنان تحویل دهد.

منبع: جهان نیوز