به گزارش تلویزیون الجزیره انگلیسی،باراک اوباما قول داده است که به اروپا در حل بحران مالی اش کمک کند اما این کمک نباید به ضرر مالیات دهندگان امریکایی تمام شود. خبرنگار این شبکه از واشنگتن گزارش داد،محور اصلی نشست سالانه امریکا و اتحادیه اروپا این بود که چگونه می توان از فروپاشی یورو جلوگیری کرد.در پایان جلسه،اوباما قول داد که امریکا نقش خود را ایفاء و به اروپا در حل این مسئله کمک کند. اما این کمک به شکل پول نخواهد بود.سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که بار مالی دیگری بر مالیات دهندگان امریکایی تحمیل نخواهد شد. جرمی مایر تحلیلگر سیاسی می گوید،امریکا یک بار وال استریت و بانکداران خود را نجات داده و مورد انتقاد مردم خود قرار گرفته است.نجات دادن بانک های ایتالیایی دیگر برای مردم امریکا قابل قبول نیست. امریکا قرار است بجای پول به اروپایی ها مشاوره بدهد.