گفته می شود پس از حسابرسی های اخیر از یک بانک دولتی در یکی از استان های مرکزی کشور، چند نفر از کارمندان این بانک به اتهام اختلاس میلیاردی دستگیر شده اند.

به گزارش خراسان: گفته می شود پس از حسابرسی های اخیر از یک بانک دولتی در یکی از استان های مرکزی کشور، چند نفر از کارمندان این بانک به اتهام اختلاس میلیاردی دستگیر شده اند و حسب دستور مسئولان قضایی، حساب های بانکی آن ها و تمام اعضای خانواده شان نیز مسدود شده است. یک زن هم که مشتری بانک بوده در این اختلاس دست داشته است که وی نیز بازداشت شده است.