نظرسنجی​‌ها نشان می‌دهد اکثریت مردم دانمارک طرفدار این طرح هستند.

کلیساهای دانمارک ازدواج همجنسگرایان را ثبت می‌کنند. بر اساس لایحه‌ای که دولت دانمارک ارائه کرده است همجنس​گرایان قادر خواهند بود ازدواج با همجنس خود را در کلیسا به ثبت برسانند.

دانمارک ۲۲ سال قبل ثبت ازدواج دو همجنس را قانونی کرد اما تا کنون ثبت ازدواج در کلیسا امکان پذیر نبوده است.

۲۴ – نظرسنجی​‌ها نشان می‌دهد اکثریت مردم دانمارک طرفدار این طرح هستند.