معاون وزیر مسکن گفت: در حال حاضر از طریق اداره برق ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران مصرف برقشان صفر تا۵۰ کیلووات ساعت گزارش شده است که این به معنی خالی و نیمه خالی بودن آن واحد مسکونی است.

ابوالفضل صومعلو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا آماری وجود دارد که چه تعداد خانه خالی از سکنه در تهران شناسایی شده است گفت: در حال حاضر از طریق اداره برق ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران مصرف برقشان صفر تا۵۰ کیلووات ساعت گزارش شده است که این به معنی خالی و نیمه خالی بودن آن واحد مسکونی است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی افزود: دقیقاً نمی‌توانیم در مورد خالی از سکنه بودن این واحدهای مسکونی اظهار نظر کنیم، چرا که احتمال دارد مالک آن واحد مسکونی در شهرستان باشد و یا مالکی که منتظر گران‌تر شدن مسکن و یا مالکی که تصمیم به فروش دارد، اما خریداری برای آن پیدا نمی‌شود.
وی اظهار داشت: اما طبق گزارش اداره برق برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مصرف برق صفر تا ۵۰ کیلووات گزارش شده است که این نشانگر این است که با این واحد مسکونی خالی از سکنه است و یا اینکه تردد در آن بسیار پایین است.
وی تأکید کرد: استنباطی که می‌توان از گزارش اداره برق کرد این است که واحدهای مسکونی خالی از سکنه که مصرف برق آنها صفر کیلووات ساعت است حدود ۱۰۰ هزار مسکن است.