مقامات و هم‌پیمانان خارجی به کار خود در زمینه‌ی تجاوز به زنان و دختران افغان در مراکز فساد تاسیس شده هم‌چنان ادامه می‌دهند. آنها بر این تجارت جنسی سرپوش گذاشته و از مجازات کارکنان خود سرباز می‌زنند.

بر اساس دومین گزارش منتشر شده از کابل‌پرس با عنوان «مراکز فساد کابل در خدمت ناتو» اعلام شده که دوباره مراکز فساد و تجارت جنسی پس از هجوم نیروهای آمریکا در این کشور متولد شده‌اند.

بر اساس این گزارش، پیام غیررسمی رهبران ناتو به قربانیان افغان چنین بوده است: «هر زمان که زنان شما موافقت کنند در خدمت کارکنان و مسوولان ما باشند، ما شما را آزاد خواهیم کرد».

این رسوایی در افغانستان موضوع بسیاری از گزارشات تحقیقی بوده است. پیش‌ روی همه این گزارشات منتشر شده، مجمع انقلابی زنان افغانستان است که به دلیل انتقادات این سازمان از عملکرد هم‌پیمانان آمریکا و مقامات ناتو در افغانستان، هیچ‌گاه مورد استقبال سفارت آمریکا در کابل قرار نگرفته است.

با وجود همه این اطلاعات منتشر شده در مورد مراکز فساد در کابل، ناتو و سفارت آمریکا به طرز بی‌شرمانه‌ای دراین باره سکوت اختیار کرده‌اند.

مقامات کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید دارند اعلامیه‌هایی که در مورد حمایت غرب از حقوق زنان در این کشور انتشار یافته، دروغی بیش نبوده است چون مقامات و هم‌پیمانان خارجی به کار خود در زمینه‌ی تجاوز به زنان و دختران افغان در مراکز فساد تاسیس شده هم‌چنان ادامه می‌دهند. آنها بر این تجارت جنسی سرپوش گذاشته و از مجازات کارکنان خود سرباز می‌زنند.

مساله دیگر زنان در افغانستان این است که آنها هم‌چنان به عنوان یکی از دارایی‌های شوهران‌شان به حساب می‌آیند و اگر نقش خود را به عنوان یک بخشی از اموال آنها به خوبی بازی نکنند مورد مجازات کیفری واقع می‌شوند.

بر اساس گزارش افغانستان پرس، ۵۰ درصد زنان زندانی در افغانستان به دلیل جرم‌هایی محبوس شده‌اند که در غرب و بسیاری از کشورهای شرق جرم محسوب نمی‌شوند.