قبر پسر حضرت آدم با ۷ متر طول  + تصویر

قبر هابیل پسر حضرت آدم که ۷ متر طول دارد مورد زیارت مسلمانانی است که به سوریه می روند.

 

هابیل فرزند آدم(ع) دارای مزار و مقبره ای در مرز بین سوریه و لبنان است.
طبق روایات اسلامی وی به دست برادرش قابیل کشته شد./پانا