تصادف آقازاده دولتی و قتل یک عابر در سکوت محض

تصادف آقازاده دولتی و قتل یک عابر در سکوت محض

 این آقازاده با تطمیع خانواده مقتول حتی اجازه انتشار گزارش تصادف نزد پلیس را هم نداده است.

 با اشاره به اینکه چندی پیش در یکی از خیابانهای شهرک غرب کورس شبانه ای میان دو خودرو پورشه و مرسدس بنز درگرفت و به دلیل برخورد یکی از خودروها با عابر پیاده و مرگ وی پایان یافت ، نوشت: راننده یکی از خودروهای درگیر این ماجرا پسر یکی از مقامات ارشد دولتی است که چندی پیش پایش به ماجرای اختلاس ۳۰۰۰میلیاردی نیز باز شده بود . آقا زادگی و اعتماد به نفس بیش از حد ناشی از آن حتی موجب این شده که گزارش این تصادف به پلیس هم نرسد تا خانواده مقتول با هزینه پدر راضی گردند/تعامل