علی اکبر ولایتی یکشنبه شب در حاشیه مراسم شورای مرکزی مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: خوشبختانه این اجلاس دو روزه با موفقیت کامل برگزار شد.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی از تشکیل گروههای تماس با حرکت های اسلامی توسط این مجمع خبر داد.

علی اکبر ولایتی یکشنبه شب در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین نشست شورای مرکزی مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: خوشبختانه این اجلاس دو روزه با موفقیت کامل برگزار شد.

وی با اشاره به نظر اعضای این شورا مبنی بر تغییر نام شورای مرکزی مجمع جهانی بیداری اسلامی به شورای مشورتی این مجمع افزود: مصوبات بسیار خوبی در این نشست انجام شد و طی بیانیه ای خلاصه ای از آنچه در اجلاس گذشته بود به مسلمانان جهان اعلام شد.

ولایتی به برخی از تصمیمات اجلاس دو روزه شورای مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی اشاره کرد و گفت: در این تصمیمات دبیرخانه موظف شد بر اساس اهدافی که توسط جلسه به تصویب رسیده به زودی و حداکثر تا سه ماه اساسنامه مجمع تدوین و به جلسه آینده شورای هماهنگی عرضه کند.

وی دیگر تصمیم این مجمع را برگزاری سالیانه و یا دو سال یک بار آن اعلام کرد و گفت: دبیرخانه موظف شده است گروه های تماس تشکیل داده و به نقاط مختلف جهان اسلام اعزام کند تا از نزدیک مسائل مربوط به کشورهای مختلف اسلامی بررسی شده و گزارش آن به دبیرخانه و متعاقبا به شورای مشورتی و در نهایت به مجمع عمومی منتقل شود.

ولایتی ادامه داد : نکته دیگر در این نشست تاکید بر حمایت همه جانبه مجمع جهانی بیداری اسلامی از حرکت بیداری اسلامی در سراسر جهان شد و حتی الامکان تلاش شود تا این مجمع جامعیت بیشتری داشته باشد و همه مسلمانان در نقاط مختلف جهان را هم در بر گیرد.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که برخی دیگر از مصوبات کمیسیون برنامه ریزی توسط شورای هماهنگی به تصویب رسیده و مباحث فکری جهان اسلام و خارج از اسلام و مسائل آرمانی و دنیای جدید و همچنین چگونگی حفظ و استمرار حرکت بیداری اسلامی در سراسر جهان و در عین حال جلوگیری از انحراف این مجموع از حرکات تلاش کند.

ولایتی از جمله دیگر وظایف دبیرخانه را تشکیل جلسات نظریه پردازی پیرامون مسائل مختلف علمی، فرهنگی و اعتقادی جهان اسلام عنوان کرد و افزود: جلسه بعدی شورای مشورتی بین سه تا شش ماه دیگر خواهد بود.