داستان این فیلم دقیقا شباهت عجیبی با فیلم های ژانر آخرالزمانی و به نوعی تصویر آخرالزمانی دارد که در این فیلم دیده می شود. به گونه ای که اصل روایت آن دقیقا مشابه به داستانی است که گروه های صیهونیستی از آخر الزمان خود تصویر می کنند. آخرالزمانی که به تعبیر آن ها همراه با تسلط جادو و شیاطین است و در این بین جادوی صیهونیسم است که می تواند با جادوی سیاه مبارزه کند.

داستان فیلم ” هری پاتر و یادگاران مرگ ” در جایی دنبال می شود که بزرگ جادوگر مدرسه جادویی هاروارد، یعنی “دامبلدور” که نماد جادوی مثبت است بر اثر درگیری با “ولد مورت” یعنی جادو گر سیاه، کشته شده و تمام دنیای جادو در اختیار جادوگر سیاه و افراد او قرار گرفته است. در این بین هری پاتر و”ورون” و”هرمیون” تصمیم می گیرند که به جنگ با سیاهی بروند چرا که بسیاری از همراهان آن ها کشته شده اند. همچنین آن ها به دنبال این هستند که جان پیچ هایی را که در آن بخشی از جان لرد سیاه نهفته است، یکی یکی پیدا کنند و با از بین بردن آن به زندگی لرد سیاه پایان دهند.

داستان این فیلم دقیقا شباهت عجیبی با فیلم های ژانر آخرالزمانی و به نوعی تصویر آخرالزمانی دارد که در این فیلم دیده می شود. به گونه ای که اصل روایت آن دقیقا مشابه به داستانی است که گروه های صیهونیستی از آخر الزمان خود تصویر می کنند. آخرالزمانی که به تعبیر آن ها همراه با تسلط جادو و شیاطین است و در این بین جادوی صیهونیسم است که می تواند با جادوی سیاه مبارزه کند. در واقع این فیلم ترسیم کننده دنیای سیاه و پلید است که همه منتظر جادوگری از جنس “کابالا” هستند که جهان را از این پلیدی ها پاک کنند.

این فیلم پر شده است از انواع و اقسام نمادهای آخرالزمانی گروه های صیهونیستی! به ویژه سکانس هایی از فیلم که مدرسه تصرف شده هاروارد را نشان می دهند و در کنار آن، سرزمین جادویی را که به بیابان تبدیل شده و تحت تسخیر پلیدی ها درآمده است، به گونه ای به نمایش درآمده است که بیننده علی الخصوص نسل جوان حس کند دیدگاه های صیهونیسم درباره ی آخرالزمان حقیقت دارد؛ به ویژه صحنه  ابتدایی فیلم “ولدمورت” دور میز با یاران جادوگر خود نشسته است، دقیقا تداعی کننده ی همان “دجالی” است که در رویای آخرالزمان یهود مشاهده می شود.

هر چند “جی کی رولینگ” نویسنده کتاب هری پاتر بهترین قسمت داستان را همین قسمت می داند و تبلیغات فراوانی برای آن انجام شده است که بیشترین فروش را داشته باشد و این سری فیلم بیش از فیلم های قبلی بر ذهن بیننده تاثیر می گذارد چرا که داستان از قصه معمولی خارج شده و به آرمان نامه ای برای تفکرات خاص تبدیل شده است.

هدف فیلم: وقتی وردها جایگزین دین می شود
این فیلم بیش از هر چیز، ذهن کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهد؛ چرا که اومانیست نهفته در کل مجموعه هری پاتر، تعارضی ایدئولوژیک بین جوانان ایجاد می کند. بسیاری از آنها ممکن است جادوی نمایش شده در فیلم را دقیقا در مقابل اراده خداوند تصور کنند و همین جاست که یکی از نکات اصلی رخ می نماید و همان سکولاریسم تصویری است!
هری پاتر در مقابل مرگ خارها که نماد سیاهی محض هستند از وردهای جادویی خاص استفاده می کند؛ و این مسئله تا حدی شدت دارد که بعضی از کشیش ها پس از مشاهده این فیلم، به این موضوع اشاره کرده اند که هری پاتر به جای دعا، به آنها وردهای جادویی یاد می دهد. اگر صحبت این کشیش ها را در کنار تحلیل محتوایی کابالایی هری پاتر قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که پرونده هری پاتر برای لابی های سیاسی اهمیت فراوان دارد. چرا که هری پاتر فیلمی جادویی نیست، بلکه به نوعی پیوندی با افکار ایدئولوژیک گروه هایی در امریکا دارد.