طی روزهای گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت ورود خانمها بدون سرپرست قانونی یا شوهر به پیست های اسکی منتشر شد.
انتشار این خبر واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت اما رفتار دختران و پسران در پیست توچال بیانگر این واقعیت است که بسیاری از هنجارهای اعتقادی و اخلاقی در این مکان ها زیر پا گذاشته می شوند.
همچنین برخی رسانه های ضدانقلاب نیز اعلام کردند بانوانی که به برخی از پیست های اسکی حاشیه تهران مراجعه کرده اند، با ممنوعیت ورود از سوی ماموران انتظامات مستقر در این مکان ها روبرو شده اند.
این تصاویر نشان می دهد ممنوعیتی برای ورود خانم ها در کار نبوده اما رفتارهای قابل تاملی صورت گرفته که باید تصمیماتی درباره آن گرفته شود.