فاضل موسوی اظهار داشت: ملت ایران به هیچ کس اجاره تجاوز به میهن اسلامی را نداده و در برابر تهدیدات دشمنان به مقابله بر می‌خیزد.
وی با بیان اینکه ملت ایرانی ملتی با ظرفیت و مدنیت بالا است، افزود: این ملت با شعور سیاسی خود در طول تاریخ نشان داده که در مقابل تهدیدات دشمنان بی‌تفاوت نبوده و برنامه‌ریزی‌های دشمنان را بر ملا می‌کند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت ایران فرزند عاشورا بوده و با هرگونه تعدی به کشور به مقابله بر می‌خیزد.
افق – فارس – وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور در وضعیت مطلوب پیشرفت و ترقی قرار دارد، خاطرنشان کرد: حمله آمریکا به ایران غیرممکن است.
موسوی یادآور شد: اگر چه ممکن است برخی از ایادی آمریکا دست به فعالیت‌هایی در منطقه بزنند اما حمله کشور آمریکا به ایران غیرممکن است.
وی تصریح کرد: کشور ایران از توان نظامی بالایی برخوردار است اما همواره در کنار این توان نظامی از مسئله غنی اعتقادی نیز بهره می‌گیرد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فرهنگ عظیم انسانی و مدنیت ملت ایران در طول تاریخ نشان داده که در برابر تجاوزات دول دیگر کوتاه نیامده و برنامه‌ریزی‌های دشمنان را برهم می‌زنند.
وی با اشاره به تحرکات اخیر استکبار در تهدید ایران اسلامی بیان داشت: این تهدیدات راه به جایی نمی‌برد.
موسوی خاطرنشان کرد: استکبار قدرت مقابله با فرهنگ عظیم انسانی و معنوی مردم ایران را نداشته و شکست‌های مکرر این امر را به خوبی ثابت می‌کند.
وی با بیان اینکه ملت بیدار انقلاب اسلامی همواره پشتیبان کشور هستند، یادآور شد: پیشرفت‌های کشور نیز مدیون جانفشانی‌ها و از خود گذشتگی‌های ملت در برابر تهدیدات دشمنان است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ملت ایران به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور خود نداده و با هرگونه تهدید همانگونه که در ۳۲ سال گذشته مقابله کرده در برابر تهید جدید آمریکا نیز با روحیه معنوی دفاع می کند.
وی با بیان اینکه حمله عراق به ایران موجب عقب‌ماندگی کشور در عرصه‌های مختلف شد، تصریح کرد: پیشرفت و توسعه روز افزون کشور در زمان جنگ متوقف شد که این امر موجب خسارت بیشماری به کشور شد.