هفتاد  و نهمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در دسته ۸۵ کیلوگرم با قهرمانی دلاور مرد کشورمان، کیانوش رستمی به پایان رسید.
رستمی پس از آنکه در حرکات یک ضرب با مهار وزنه ۱۷۳ کیلویی به مدال برنز قناعت کرد در حرکات دو ضرب در همان حرکت اول وزنه  ۲۰۹ کیلوگرمی را مهار کرد تا با توجه به شرایط رقم خورده در این دسته و پس از حرکت سوم تمام وزنه‌برداران، با همین یک حرکت مدال طلایش قطعی شود.
به این ترتیب و پس از مسجل شدن قهرمانی رستمی و کسب مدال طلای وی در حرکات دو ضرب و مجموع ، این وزنه‌بردار دو بار پیاپی به وزنه  ۲۱۹ کیلوگرمی که در واقع رکورد جهان محسوب می‌شد حمله کرد که در نهایت با ناکامی در مهار آن نتوانست پس از  ۱۳ سال رکورد وزنه‌بردار چینی را جابجا کند.
در حرکات دو ضرب وزنه‌برداران فرانسه و کوبا به ترتیب دوم و سوم شدند و در مجموع حرکات نیز پس از رستمی که ۳۸۲ کیلوگرم را به ثبت رساند،وزنه‌برداران فرانسوی و لهستانی به عناوین دوم و سوم جهان دست یافتند.