سازمان ملل روز گذشته بار دیگر از رژیم صهیونیستی خواست تا به قوانین بین‌المللی تن بدهد و بخصوص، قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت را که هرگونه اعمال حاکمیت این رژیم بر جولان اشغالی سوریه را باطل می‌داند، اجرا کند.در جلسه کمیته ویژه سیاسی و استعمارزدایی (کمیته چهارم) مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته قطعنامه ۴۹۷ تحت عنوان «جولان اشغالی سوریه» بررسی شد و ۱۵۹ کشور به آن رای مثبت دادند و فقط رژیم صهیونیستی به آن رای مخالف داد و آمریکا و کانادا و چند کشور دیگر که همه از جزایر کوچک بودند به آن رای ممتنع دادند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری شام‌پرس سوریه،‌پس از انزوای آمریکا و رژیم صهیونیستی در رای‌گیری یونسکو برای عضویت فلسطین که ۱۰۷ کشور به آن رای مثبت دادند، و جز آمریکا و رژیم صهیونیستی فقط ۱۲ کشور از جمله چند کشور اروپایی به آن رای منفی دادند، در دو هفته اخیر، این، دومین بار است که در مجامع جهانی رژیم صهیونیستی و آمریکا با انزوای شدید روبه‌رو می‌شوند.

در این قطعنامه از رژیم صهیونیستی خواسته شده است تا تصمیم خود مبنی بر الحاق جولان فورا صرف‌نظر کند و همه تدابیر، اقدامات اداری و غیر آن را که با هدف تغییر ماهیت دادن جولان، اتخاذ کرده یا خواهد کرد، لغو و رسما باطل است.

کمیته چهارم مجمع عمومی در این قطعنامه تاکید کرد که این اقدام رژیم صهیونیستی نقش آشکار قانون بین‌الملل و توافقنامه ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ است و هیچ تاثیر حقوقی نخواهد داشت.

در این قطعنامه همچنین از این رژیم خواسته شد که از تحمیل ملیت و کارت هویت اسرائیلی بر شهروندان سوری ساکن در جولان سوریه دست بردارد و تدابیر سرکوب‌گرانه‌ای که علیه ساکنان جولان اشغالی سوریه به کار می‌رود، متوقف کند.

منطقه تاریخی جولان در جنوب غربی سوریه در استان قنیطره واقع شده ‌است. این بلندی‌ها در سال ۱۹۶۷ در جریان جنگ شش روزه به اشغال رژیم صهیونیستی در آمد. این رژیک در سال ۱۹۸۲ این مناطق را بخشی از خاک خود اعلام کرد اما این اقدام هیچگاه به تایید سازمان ملل متحد نرسیده است و این مناطق همچنان اشغالی محسوب می‌شود.