موشه کتساو رئیس پیشین رژیم صهیونیستی به جرم فساد اخلاقی به هفت سال زندان محکوم شد

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز مجرم بودن موشه کتساو را تائید و وی را به هفت سال زندان به جرم فساد اخلاقی محکوم کرد.

سه قاضی دادگاه عالی اسرائیل امروز به اتفاق آراء هم مجرم بودن و هم مدت محکومیت کتساو را تائید کردند.

کتساو در ماه دسامبر مجرم شناخته شد و قرار بود زمان اجرای حکم او در ماه مه باشد.

دادگاهی که به اتهامات موشه کتساو رسیدگی می کرد در دسامبر سال گذشته وی را در سه مورد تجاوز جنسی مجرم شناخت و او را به هفت سال زندان محکوم کرد.

موشه کتساو به سبب تجاوز به یکی از کارمندانش در سال ۱۹۹۸ – زمانی که او وزیر کابینه بود – و همچنین آزار جنسی دو زن دیگر زمانی که رئیس این رژیم بود – در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ – گناهکار شناخته شد.

کتساو ۶۵ساله این اتهامات را رد کرده و مدعی است این اتهامات از سوی دشمنان سیاسی اش علیه او مطرح شده است