وزیر ورزش و جوانان گفت: انتخابات فدراسیون فوتبال بدون تاخیر در زمان اعلام شده برگزار می شود  .
محمد عباسی که برای بررسی روند اجرای طرح های ورزشی استان خوزستان در مصاحبه با خبرنگاران گفت : به سبب در پیش رو بودن المپیک  ۲۰۱۲ لندن سعی می کنیم تغییرات زیادی در فدراسیون های ورزشی صورت نگیرد و اگر هم تغییری صورت گرفت ، حتما” نیاز بوده است .
وی گفت :انتخابات فدراسیون فوتبال همانطور که درگذشته اعلام شد در دی امسال برگزار می شود و هیچ تغییری در زمان اعلام شده صورت نخواهد گرفت .
وزیر ورزش و جوانان شایعه حمایتش از محمد دادکان برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال را رد کرد و گفت : این وزارتخانه در انتخابات فدراسیون های ورزشی از هیچ گزینه ای حمایت نمی کند .
عباسی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲ هزار طرح ورزشی نیمه تمام درکشور وجود دارد افزود : برنامه اصلی وزارت ورزش و جوانان تکمیل این طرح های ورزشی است .
وی گفت: با تکمیل این طرح های نیمه تمام ، بسیاری از مشکلات و کمبودهای ورزش کشور برطرف خواهد شد.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه پیگیری مسایل زیرساختی ورزش کشور یکی از مهم ترین اهداف این وزارتخانه است افزود : در این وزارت خانه باید به مساله جوانان و استعدادهای آنان نیز توجه ویژه‌ای شود .