حسن بیادی سخنگوی جبهه ایستادگی اظهار داشت: جبهه ایستادگی آقای عبدالحسین روح‌الامینی را برای تعامل بیشتر به عنوان نماینده نماینده این جبهه به آیت‌الله مهدوی‌کنی و آیت‌الله یزدی معرفی کرده است.

حسن بیادی سخنگوی جبهه ایستادگی با اشاره به استمرار مذاکرات جبهه ایستادگی با جامعتین اظهار داشت: جبهه ایستادگی آقای عبدالحسین روح‌الامینی را برای تعامل بیشتر به عنوان نماینده نماینده این جبهه به آیت‌الله مهدوی‌کنی و آیت‌الله یزدی معرفی کرده است.وی درباره نحوه تعامل جبهه ایستادگی با جامعتین، اظهار داشت: از تاسیس جبهه ایستادگی ۲ سال می‌گذرد و در این ۲سال، جبهه ایستادگی بر وحدت نیروهای اصولگرا تاکید کرده است.

بیادی خاطر نشان کرد: از وقتی منشور اصولگرایی مد نظر جامعتین مطرح شد، جبهه ایستادگی اولین جریان سیاسی بود که از این منشور حمایت کرد چرا که اعضای جبهه به مباحث منشور اعتقاد راسخ دارند.

سخنگوی جبهه ایستادگی با بیان اینکه آقای روح‌الاامینی نحوه تعامل جبهه ایستادگی با جامعتین در رابطه با انتخابات آتی را پیگیری خواهد کرد، گفت: البته در این زمینه دکتر علوی و آقای رضایی جلساتی با آیت‌الله مهدوی‌کنی داشته‌اند/فارس