«علی اصغر سلطانیه» ، نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی را در واکنش نسبت به انتشار گزارش جدید «یوکیا آمانو»، مدیرکل آژانس درباره برنامه های اتمی ایران گفت “آمانو عواقب اشتباه تاریخی خود را خواهد دید.”بر اساس این گزارش ، آقای سلطانیه گفت که گزارش آژانس بین المللی “غیر واقعی است و با انگیزه سیاسی تهیه شده” و افزوده است که این گزارش “غیر متوازن و غیرکارشناسی است که فقط انگیزه سیاسی در آن مشهود است.”

وی همچنین گفته است که گزارش اخیر آقای آمانو با فشار سیاسی آمریکا تدوین شده و افزوده که “بدیهی است که این گزارش از روند معمولی خود فراتر رفته است.”

نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی همچنین ادامه داد که مدیر کل که در تهیه گزارش خود، “بر روی اقدامات و تحقیقات حرفه ای در خصوص فعالیت های مرتبط با برنامه هسته ای، چشم بسته” و افزوده است: “ما در بخش ضمیمه این گزارش به مطالبی در خصوص موشک ها و سایر مواد منفجره بر می خوریم که این موارد در ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی جایگاهی ندارد.”

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با ابراز تاسف از برخورد مدیرکل آژانس با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، اتهام گرایش برنامه های اتمی این کشور به سوی مصارف نظامی و تلاش برای تولید مواد قابل استفاده در ساخت تسلیحات اتمی را رد کرده و گفته است: “آیا آژانس بعد از چهار هزار بار بازرسی الزامی از تاسیسات اتمی ایران، ذره ای این مواد را که به سمت مقاصد نظامی تغییر مسیر یافته باشد، کشف کرده است؟”

وی اتهامات آقای آمانو را تلویحا ملهم از گزارش چند سال پیش ایالات متحده به آژانس در مورد تحقیقات ایران در زمینه تسلیحات هسته ای خوانده و با رد “مطالعات ادعایی” گفته است که جمهوری اسلامی “در ۱۱۷ صفحه به طور مستند بر رد این ادعاها تاکید کرده است.”

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی افزوده است: “نفس انتشار ادعاها علیه یک کشور، آنهم در گزارش عمومی آژانس، بر خلاف اصل حفاظت از اطلاعات کشورهاست.”

به گفته آقای سلطانیه، مشخص شده است که مدیرکل آژانس قبل از انتشار گزارش خود در روز چهارشنبه، “مدارک مربوط به مدارک ادعایی” را در اختیار پنج کشور دارای سلاح هسته ای عضو دایم شورای امنیت قرار داده بود در حالیکه چنین اقدامی “تخلف از روح اساسنامه آژانس محسوب می شود.”

علاوه بر این نماینده کشورمان بخش هایی از گزارش یوکیا آمانو را خطرناک دانسته و با اشاره به ذکر نام برخی از کارشناسان ایرانی به عنوان افراد مرتبط با تحقیقات بر روی جنبه های نظامی برنامه های اتمی جمهوری اسلامی در این گزارش، گفته است: “گزارش جدید آژانس باعث خواهد شد تا برخی افراد و دستگاه ها، هدف تروریست ها قرار گیرند.”

نماینده ایران در آژانس در عین حال بر تمایل دولت به همکاری با این نهاد بین المللی تاکید کرده و یادآور شده است که فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هفته گذشته با ارسال نامه ای به مدیرکل آژانس، از معاون او دعوت کرد “برای رفع هرگونه ابهام” در مورد برنامه های اتمی ایران، به تهران سفر کند اما مدیرکل آژانس “این اقدام ارزشمند را نادیده گرفت.”

آقای سلطانیه گفت که مدیرکل آژانس “با مسموم کردن فضای همکاری، زمینه تقابل بین اعضا و دبیرخانه آژانس را فراهم آورده است و مسئولیت کامل عواقب چنین اشتباه تاریخی تنها متوجه اوست.”

وی گفت که جمهوری اسلامی بدون ایکه در مورد حقوق خود مصالحه ای کند، به تعهداتی که در چارچوب پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای – ان پی تی – دارد قطعا عمل می کند اما هشدار داد که “این اشتباه تاریخی مدیرکل را با همکاری و همفکری دیگر کشورها بدون جواب نخواهد گذاشت.”/تابناک