سیلویو برلوسکونی را همگان سیاستمداری می دانند که مانند گربه نه بار مرده و زنده می شود.

سیلویو برلوسکونی را همگان سیاستمداری می دانند که مانند گربه نه بار مرده و زنده می شود.

نشست گروه ۲۰ در فرانسه.عکسی که شاید اخرین عکس رسمی سیلویو برلوسکونی در جامه نخست وزیر ایتالیا باشد.

برلوسکونی همواره در واکنش به انتشار تصاویری که بخشی از واقعیت زندگی او را نشان می دهد،می گوید:من به هیچ عنوان متأسف نیستم. این عکس‌ها نشان دهنده هیچ گونه فساد اخلاقی نیست. این عکس ها تنها تجاوز به حریم خصوصی مرا نشان می‌دهد

در سال ۱۳۸۸ تصاویر نیمه عریانی از میر توپولانک نخست وزیر سابق جمهوری چک به همراه دو زن دیگر در ویلای برلوسکونی در مقاله‌ای با عنوان تصاویری که برلوسکونی مایل نیست مردم ایتالیا آنها را ببینند به چاپ رسید. این تصاویر سر و صدای زیادی در ایتالیا به راه انداخت.

برلوسکونی اعلام کرده‌است که در ۲۵۰۰ جلسه دادگاه حاضر شده‌است و بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار برای این پرونده‌ها هزینه کرده‌است.

مطبوعات جهانی برلوسکونی را به گربه ای تشبیه می کنند که ۹ جان دارد. این مثل را صعود و افول های مداوم برلوسکونی تایید می کند

با وجود تمام اتهام های فساد اخلاقی برلوسکونی ثروتمند همواره در این سالها مدافعان خود را داشته است

طبق فهرست تهیه شده توسط مجله فوربز او با سرمایه ۹ میلیارد دلاری، ۷۴مین ثروتمند جهان است. سیلویو برلوسکونی همچنین مالک امپراتوری بزرگ رسانه‌ای در ایتالیا است.نیمه شب گذشته او برای نخستین بار از استعفا پس از تصویب طرح اصلاح اقتصادی در پارلمان اتحادیه اروپا سخن گفت

دومین نخست وزیر ایتالیا به جهت مدت باقی ماندن در سمت نخست وزیری است. وی تاکنون در سه دوره این سمت را در ۱۹۹۴-۱۹۹۵، ۲۰۰۱-۲۰۰۶ و از ۲۰۰۸ تاکنون به عهده داشته است. وی ریاست حزب «به‌پیش ایتالیا» را بر عهده دارد.