نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با “صبا ایران” از برگزاری سالم و قانونمند انتخابات اتاق تعاون حمایت کردند:

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات:
وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی مسئول مستقیم نظارت بر انتخابات اتاق تعاون است
غلامحسین مسعود ریحان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظارت بر انتخابات اتاق تعاون ضروری است گفت: وزیر تعاون باید نظارت کامل و دقیقی داشته باشند تا حق و حقوق کسی ضایع نگردد. وی افزود: اگر افرادی با وجود رد صلاحیت وارد انتخابات شوند نوعی بی اعتمادی و به دنبال آن رانت ها و مشکلات مالی به وجود می آید. نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون را مسئول مستقیم نظارت بر انتخابات اتاق تعاون دانست و افزود: در این انتخابات ضمن اینکه نظارت وزارت تعاون باید به صورت دقیق باشد.
نماینده مردم گرمسار:
قانون نقشه راه انتخابات اتاق تعاون است
در انتخابات اتاق تعاون  وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی مرجع رسیدگی است.
عبدالرضا ترابی نماینده گرمسار با بیان اینکه ضوابط و آئین نامه ها در انتخابات نقشه راه می باشد تصریح کرد: قانون مسیر درست را نشان می دهد و همه می بایست تابع قانون باشند همچنین وزیر بر اتاق تعاون اشرافیت کامل دارند واین اتاق باید در راستای برنامه های وزارت تعاون کار و امور اجتماعی حرکت کندو ی افزود: اعتقاد بنده این است که براساس سیاست های وزارتخانه و برنامه پنجم، برنامه ها را پیش ببرند
نماینده مردم تبریز تاکید کرد:
وزیر مرجع عالی نظارت بر انتخابات اتاق تعاون است
شکور اکبرنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور وزیر به عنوان مرجع عالی نظارت بر انتخابات را یادآور شد و گفت:  قانون مسیر انتخابات را به روشنی نشان داده است و بر همه لازم است که به قانون تمکین کنند و وزیر تعاون نیز به عنوان مرجع عالی رتبه این نهاد نظارت دقیق داشته باشند تا حقی از دیگران ضایع نگردد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
نظارت وزیر بر انتخابات اتاق تعاون الزامی است
نظرات شخصی در انتخابات اتاق تعاون جایی ندارد.
سید رضا اکرمی، نماینده مردم تهران مقام عالی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی را به عنوان ناظر بر انتخابات اتاق تعاون عنوان کرده و گفت: آنچه در ضوابط و آئین نامه ها مطرح شده است باید اجرا گردد و نظرات شخصی در آن جایی ندارد و حال که در آئین نامه نظارت وزیر بر انتخابات اتاق تعاون تشریح شده است می بایست مقام عالی وزارت بر این مسئله اشرافیت و نظارت دقیقی داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد:
وزیر تعاون بر اساس قانون باید در انتخابات اتاق تعاون نقش پر رنگ داشته باشد
ارسلان فتحی پور، نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر تعاون به عنوان بالاترین مقام این وزارتخانه نقش پررنگ تری در انتخابات اتاق تعاون داشته باشد گفت: انتخابات در جهت تقویت بخش خصوصی صورت می گیرد و وزیر می بایست در این انتخابات نظارت داشته باشند. وی تصریح کرد: آنچه که مشخص است قانون وظایف همه را مشخص کرده و براساس آن انتخابات باید صورت گیرد.
نماینده مردم بندرانزلی:
انتخابات اتاق تعاون قانونی است
با متخلفین انتخابات اتاق تعاون به عنوان اخلال گران در نظام اقتصادی برخورد قانونی شود.
حسن خسته بند نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات اتاق تعاون باید با حضور ناظرین صورت پذیرد در غیر اینصورت این انتخابات باطل است. و اگر فرد یا افرادی اخلالی در انتخابات به وجود بیاورند یا تبانی قبلاً صورت گرفته باشد می بایست هیأت نظارت و مراجع بالاتر با متخلفین برخورد قانونی نمایند.
نماینده مردم گرمی دشت:
قطعاً حضور پررنگ وزیر، انتخابات  را قانونی می کند
قانون مسیر حرکت را بدرستی نشان داده است.
ولی اسماعیلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نظارت بر انتخابات اتاق تعاون جزء  وظایف وزیر و زیر مجموعه وی است و قطعاً حضور پررنگ وی در انتخابات قانونی بودن آن را محرز می کند. وی افزود: قانون وظایف همه را مشخص نموده و همه می بایست در راستای عمل به قانون حرکت نمایند. و عبور از خط قرمز قانون تخلف محسوب شده و با متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ضرورت نظارت وزیر تعاون در انتخابات اتاق تعاون
براساس قانون وزیر تعاون بر انتخابات اتاق تعاون نظارت مستقیم داشته باشند.
احمد مهدوی ابهری ، نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر تعاون به عنوان فرد آگاه در امور تعاون می بایست در انتخابات اتاق تعاون حضور پررنگی داشته باشد تصریح کرد: در قانون و آئین نامه ها وظایف افراد مشخص شده است و وزیر تعاون نیز وظایفش تبیین شده است لذا حرکت در مسیر قانون بهترین مسیر برای ثبات در اتاق تعاون است.
نماینده مردم آبادان:
نظارت وزیر تعاون بر انتخابات ضرروی است
وزیر تعاون براساس ضوابط در انتخابات نظارت داشته باشد.
سید حسین دهدشتی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نظارت بر انتخابات اتاق تعاون را بر عهده وزیر تعاون دانست و گفت: مقام عالی وزارت باید نظارت مستقیم در انتخابات داشته باشد و قانونی بودن انتخابات محرز است.
نماینده مردم بانه و سقز در مجلس
وزیر تعاون باید در انتخابات نظارت داشته باشد
انتخابات اتاق تعاون از اتفاق های مهم است و وزیر تعاون باید در انتخابات نظارت مستقیم داشته باشد.
فخرالدین حیدری، نماینده بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی با توضیح اینکه قانون حق نظارت را بر عهده عالی ترین مقام وزارت تعاون گذاشته است تصریح کرد: انتخابات اتاق تعاون از اتفاق های مهم کشور است و وزیر تعاون می بایست در انتخابات نظارت مستقیم داشته باشد تا دخل و تصرفی در آن صورت نگیرد و اگر بر طبق قانون باشد دلیلی بر ابطال آن نیست.