جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا به همراه همسرش روزالین در سن ۸۷ سالگی دست به کار شده و دست به کار جدیدی زده است