غلامحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر سه شنبه در بیست و یکمین نشست خبری گفت: سناریو ترور یک فرد در آمریکا یک سناریو بی مایه و پست است. آنها خودشان تروریستها را ایجاد و رسما از آنها حمایت می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم اکنون ۲۳ نفر در ارتباط با پرونده فساد بزرگ بانکی در بازداشت به سر می برند.

به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر سه شنبه در بیست و یکمین نشست خبری در مورد پرونده بزرگ فساد بانکی گفت: این اقدام بسیار زشت و بسیار ناپسند که در سیستم بزرگ بانکی حادث شد موجب شد تا مردم به حق این توقع را داشته باشند که با تمام کسانی که در این فساد دخیل بودند برخورد شود. از پانزدهم مرداد ماه تا امروز که پرونده در حال رسیدگی است زمان زیادی نگذشته است و تا کنون از ۸۲ متهم تحقیق شده که از این تعداد ۴۸ نفر بازداشت شدند که تعدادی از این افراد ۱۰ روز، ۲۰ روز یا یک ماه بازداشت موقت بودند و پس از رفع اتهام آزاد شدند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۲۳ نفر در رابطه با فساد بانکی در بازداشت هستند. تا کنون از اسناد و مدارک بانکی و اسناد شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا به دست آمده است که مشخص شد ۴ شرکت با فروش نامه سوری و غیر واقعی توانسته اند بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانکها پول دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: شرکت امیرمنصور آریا توانسته است از شرکت بلیط منطقه آزاد انزلی ۵۲۰ میلیارد ریال، شرکت فولاد فام اسپادانا ۱۳ هزار میلیارد ریال، شرکت خدمات عمومی فولاد ۳ هزار میلیارد ریال و شرکت میلاد حدید پارسیان ۸۲ میلیارد ریال تحت فروش نامه سوری به دست آورد.

وی در ادامه در مورد مسائل مطرح شده در مورد ایران توسط آمریکا گفت: سناریو ترور یک فرد در آمریکا یک سناریو بی مایه و پست است. آنها خودشان تروریستها را ایجاد و رسما از آنها حمایت می کنند.

محسنی اژه ای افزود: این اتهام که ایران می خواهد فردی را در آمریکا ترور کند بسیار مضحک است. امروز ادعای آنها برای مقابله با تروریست برملا شده است. ۳۲ سال است که ایرانیها این حرفها را شنیده اند و برای ما تازگی ندارد هر گاه این ادعاها مطرح می شود نهضت ما نسبت به آنها افزایش می یابد/مهر