یک روزنامه نگار آلمانی روز دوشنبه مدعی شد نخست وزیر روسیه در دهه هشتاد میلادی به همسرش خیانت کرده است.

 

به گفته یک روزنامه نگار آلمانی، هنگامی که ولادیمیر پوتین پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، در خدمت کا گ ب ، دستگاه پلیس مخفی روسیه بوده و در آلمان شرقی مستقر بود، به همسرش خیانت کرده و با او با خشونت رفتار می کرد.

اریخ اشمیت – انبوم روزنامه نگار مستقل و کارشناس دستگاههای اطلاعاتی آلمان، اخبار منتشره از سوی برخی مطبوعات آلمان را در خصوص نخست وزیر روسیه تایید کرد.

اشمیت-انبوم اظهار داشت لودمیلا، همسر پوتین در دهه هشتاد بارها در خصوص زندگی خانوادگی خود با لنخن، جاسوس آلمان غربی که در دستگاه اطلاعاتی آلمان شرقی رخنه کرده بود، سخن گفته است.

بر اساس اظهارات ثبت شده در مدارک محرمانه دستگاه اطلاعاتی آلمان، ولادیمیر پوتین، که بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۹۰ ریاست کانون دوستی آلمان-روسیه را به عهده داشت، بارها لودمیلا را کتک زده و به وی خیانت کرده است.

اخبار تایید نشده دیگری نیز حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین فرزندی نامشروع در بخش شرقی آلمان دارد/انتخاب