طی روزهای اخیر یک بار دیگر آمریکایی ها با پشتوانه اسرائیل احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران را مطرح کردند.

تنها چند ساعت پس از  سخنان مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و دانش آموزان در روز ۱۱ آبان ماه مبنی بر در اختیار داشتن ۱۰۰ سند غیرقابل انکار دست داشتن آمریکا در اقدامات تروریستی، نخست وزیر و وزیر دفاع دولت اسرائیل به طور جد به دنبال اخذ رضایت باقی اعضای کابینه برای حمله به ایران شدند.


ایهود باراک در گفت و گو با تلویزیون بی بی سی گفت “به لحاظ نظری، هر روزی که می گذرد به حمله به ایران نزدیک تر می شویم و هر روزی که می گذرد به یک معنا ما به محو اسرائیل از نقشه زمین نزدیک تر می شویم”.


فراغ از اینکه اسناد متقن در اختیار ایران برای اثبات تروریست بودن دولتمردان آمریکایی کفایت می کند خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، با ارسال تصاویری بخشی از جنایت های صورت گرفته آمریکایی به منتشر می کند.