یک زن تایلندی علی رغم آب گرفتکی به کسب و کار خود پرداخته و به فروش کباب مشغول است.ساخت برج بلند (هابل حباب) در کنار استادیوم المپیک لندن-یک باجه تلفن عمومی پر از ماهی قرمز در ناکاشیما ژاپن-پرتاب یک راکت (راکت دلتا ۲) توسط نیروی هوایی آمریکا-پدر و فرزندی در یک جلسه درمانی در زیر آب در بنیادی در بوداپست مجارستان

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt